Navigacija

Održan deveti okrugli sto u okviru regionalnog RTV Projekta

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) je, u okviru regionalnog RTV Projekta „Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure”, 17. i 18. juna 2015. godine u Dobroj vodi u Crnoj Gori bilo domaćin godišnjeg sastanka i okruglog stola na kojima su razmenjena iskustva između predstavnika akreditacionih tela iz jugoistočne Evrope i ekperata sa RTV projekta. Pored predstavnika domaćina, sastanku su prisustvovali i predstavnici akreditacionih tela iz regiona: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Kosova*, Makedonije, Srbije i Turske.

Cilj godišnjeg sastanka je bio da se predstave rezultati sprovedenih aktivnosti u prethodnom jednogodišnjem periodu u okviru RTV projekta, kao i da se postigne dogovor oko budućih aktivnosti, pre svega aktivnosti obuke. Ovo je bila prilika i da se učesnici upoznaju sa politikom Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u oblasti notifikacije, ispitivanja kao samostalne aktivnosti i primene neharmonizovanih standarda.

Tokom sastanka razgovaralo se o sledećim temama:

-   saradnja sa državnim organima (nezavisnost i način finansiranja, zakonodavni okvir)

-   učešće zainteresovanih strana u radu organa akreditacionih tela

- politika prekogranične akreditacije i primena važeće politike Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u vezi sa ovim aktivnostima (poseban osvrt je bio na načinu ocenjivanja tela koja imaju lokacije van teritorije matične zemlje)

- politika priznavanja pouzdanosti izveštaja koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti akreditovana od strane AT iz drugih zemalja

-   iskustva sa kolegijalnih ocenjivanja AT koje sprovodi EA

-   politika akreditacionih tela u vezi praćenja performansi ocenjivača.

Ispred ATS-a na godišnjem sastanku i okruglom stolu su učešće uzeli Ana Sinobad, Vladimir Milenković i Radivoje Nikoličić.

⃰ This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and ICJ Advisory opinion on the Kosovo declaration of independence


Učesnici 9. okruglog stola namenjenog AT jugoistočne Evrope u okviru regionalnog RTV Projekta