Навигација

Одржан девети округли сто у оквиру регионалног РТВ Пројекта

Међународне активности

Акредитационо тијело Црне Горе (АТЦГ) је, у оквиру регионалног РТВ Пројекта „Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure”, 17. и 18. јуна 2015. године у Доброј води у Црној Гори било домаћин годишњег састанка и округлог стола на којима су размењена искуства између представника акредитационих тела из југоисточне Европе и екперата са РТВ пројекта. Поред представника домаћина, састанку су присуствовали и представници акредитационих тела из региона: Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Грчке, Косова*, Македоније, Србије и Турске.

Циљ годишњег састанка је био да се представе резултати спроведених активности у претходном једногодишњем периоду у оквиру РТВ пројекта, као и да се постигне договор око будућих активности, пре свега активности обуке. Ово је била прилика и да се учесници упознају са политиком Европске организације за акредитацију (ЕА) у области нотификације, испитивања као самосталне активности и примене нехармонизованих стандарда.

Током састанка разговарало се о следећим темама:

-   сарадња са државним органима (независност и начин финансирања, законодавни оквир)

-   учешће заинтересованих страна у раду органа акредитационих тела

- политика прекограничне акредитације и примена важеће политике Европске организације за акредитацију (ЕА) у вези са овим активностима (посебан осврт је био на начину оцењивања тела која имају локације ван територије матичне земље)

- политика признавања поузданости извештаја које издају тела за оцењивање усаглашености акредитована од стране АТ из других земаља

-   искуства са колегијалних оцењивања АТ које спроводи ЕА

-   политика акредитационих тела у вези праћења перформанси оцењивача.

Испред АТС-а на годишњем састанку и округлом столу су учешће узели Ана Синобад, Владимир Миленковић и Радивоје Николичић.

⃰ This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and ICJ Advisory opinion on the Kosovo declaration of independence


Учесници 9. округлог стола намењеног АТ југоисточне Европе у оквиру регионалног РТВ Пројекта