Navigacija

Pouzdani organski proizvodi iz jugoistočne Evrope!

Aktuelnosti

Od 27. do 29. aprila 2015. godine u Beogradu je održana je druga međunarodna obuka za ocenjivače akreditacionih tela iz jugoistočne Evrope. Obuka je imala za cilj da se polaznici obuče da sprovode efikasan nadzor nad radom kontrolnih tela u oblasti organske proizvodnje, koja posluju u regionu, kako bi ista bila priznata od strane Evropske Komisije za obavljanje poslova sertifikacije organskih proizvoda u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije i kako bi se našla na Listi ekvivalentnih sertifikacionih tela prepoznatih od strane Evropske komisije (Aneks 4, Uredbe Komisije (EZ) 1235/2008).

Obuku je organizavalo Akreditaciono telo Srbije (ATS) uz podršku regionalnog PTB projekta „Promocija regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi u oblasti infrastrukture kvaliteta“.

Republika Srbija je u ovoj oblasti u prethodnom periodu dobila pomoć od Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) kako bi se uspostavio efikasan sistem u oblasti organske proizvodnje. Tako je ATS prvu akreditaciju u ovoj oblasti dodelio 2013. godine sertifikacionom telu Organic Control System (OCS) koje je priznato od strane Evropske komisije kako bi se organski proizvodi iz Srbije nesmetano izvozili i plasirali na tržište Evropske unije.

Obuci su u prethodnoj fazi prisustvovali predstavnici našeg resornog ministarstva, kao i kontrolori ovlašćenih kontrolnih organizacija (sertifikacionih tela) iz Srbije kako bi mogli da vrše procenu rizika u cilju adekvatnog izvršavanja svojih zadataka (postupak kontrolisanja koji uključuje i procenu rizika na bazi IRM projekta, www.irm-organic.eu).

Prema rečima tehničkog eksperta iz nemačkog sertifikacionog tela GfRS, Jute Kravinkel (Jutta Krawinkel), izgrađen je sistem koji podrazumeva postojanje kapaciteta nacionalnog akreditacionog tela, nadležnog organa (resornog ministarstva) i kontrolora ovlašćenih kontrolnih organizacija (sertifikacionih tela). Ovakav sistem povećava poverenje u organske proizvode i snižava cene usluga akreditacije u ovoj oblasti.

Pored Jute Kravinkel, predavači na seminaru su bili i eksperti i ocenjivači ATS-a, a učesnici su imali priliku da učestvuju u simuliranom ocenjivanju sertifikaciog tela.