Навигација

Поуздани органски производи из југоисточне Европе!

Актуелности

Од 27. до 29. априла 2015. године у Београду је одржана је друга међународна обука за оцењиваче акредитационих тела из југоисточне Европе. Обука је имала за циљ да се полазници обуче да спроводе ефикасан надзор над радом контролних тела у области органске производње, која послују у региону, како би иста била призната од стране Европске Комисије за обављање послова сертификације органских производа у складу са законодавством Европске уније и како би се нашла на Листи еквивалентних сертификационих тела препознатих од стране Европске комисије (Анекс 4, Уредбе Комисије (ЕЗ) 1235/2008).

Обуку је организавало Акредитационо тело Србије (АТС) уз подршку регионалног PTB пројекта „Промоција регионалне сарадње у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“.

Република Србија је у овој области у претходном периоду добила помоћ од Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) како би се успоставио ефикасан систем у области органске производње. Тако је АТС прву акредитацију у овој области доделио 2013. године сертификационом телу Organic Control System (OCS) које је признато од стране Европске комисије како би се органски производи из Србије несметано извозили и пласирали на тржиште Европске уније.

Обуци су у претходној фази присуствовали представници нашег ресорног министарства, као и контролори овлашћених контролних организација (сертификационих тела) из Србије како би могли да врше процену ризика у циљу адекватног извршавања својих задатака (поступак контролисања који укључује и процену ризика на бази IRM пројекта, www.irm-organic.eu).

Према речима техничког експерта из немачког сертификационог тела GfRS, Јуте Кравинкел (Jutta Krawinkel), изграђен је систем који подразумева постојање капацитета националног акредитационог тела, надлежног органа (ресорног министарства) и контролора овлашћених контролних организација (сертификационих тела). Овакав систем повећава поверење у органске производе и снижава цене услуга акредитације у овој области.

Поред Јуте Кравинкел, предавачи на семинару су били и експерти и оцењивачи АТС-а, а учесници су имали прилику да учествују у симулираном оцењивању сертификациог тела.