Navigacija

ATS potpisao Sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti informacija

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) je 18. maja 2015. godine potpisan Sporazum o saradnji sa Kancelarijom Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.

U okviru saradnje predviđene su aktivnosti u vezi proširenja oblasti delovanja ATS-a, a koje se odnose na akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija (standard ISO 27001).

Budući da se ATS i Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, pored ostalog, bave poslovima unapređenja i inovacije znanja i veština u obradi i zaštiti podataka, a u obavljanju svojih delatnosti imaju dosta dodirnih tačaka i mogućnosti za edukativnom, obrazovnom i tehničkom saradnjom, ukazala se opravdana potreba za saradnjom u ovoj oblasti.

Ciljevi edukativne i stručno-tehničke saradnje će se odnositi na: pripremu i učešće u realizaciji nacionalnih i međunarodnih projekata; organizovanje stručnih savetovanja, seminara i drugih skupova; korišćenje i transfer tehnologija; saradnju na pripremi kurseva, naučnih skupova, konferencija, okruglih stolova i drugih oblika kontinualne edukacije u oblasti obrade i zaštite podataka; razvoj stručne baze podataka u oblastima saradnje i razvoj izdavačke delatnosti u oblastima od obostranog interesa.

Sporazum je u ime ATS-a potpisala Milica Lukešević, v.d. direktora, dok je u ime Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Sporazum potpisao Goran Matić, direktor.


Potpisivanje sporazuma u prostorijama ATS-a