Навигација

АТС потписао Споразум о сарадњи у области безбедности информација

Актуелности

У просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) је 18. маја 2015. године потписан Споразум о сарадњи са Канцеларијом Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.

У оквиру сарадње предвиђене су активности у вези проширења области деловања АТС-а, а које се односе на акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација (стандард ISO 27001).

Будући да се АТС и Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, поред осталог, баве пословима унапређења и иновације знања и вештина у обради и заштити података, а у обављању својих делатности имају доста додирних тачака и могућности за едукативном, образовном и техничком сарадњом, указала се оправдана потреба за сарадњом у овој области.

Циљеви едукативне и стручно-техничке сарадње ће се односити на: припрему и учешће у реализацији националних и међународних пројеката; организовање стручних саветовања, семинара и других скупова; коришћење и трансфер технологија; сарадњу на припреми курсева, научних скупова, конференција, округлих столова и других облика континуалне едукације у области обраде и заштите података; развој стручне базе података у областима сарадње и развој издавачке делатности у областима од обостраног интереса.

Споразум је у име АТС-а потписала Милица Лукешевић, в.д. директора, док је у име Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података Споразум потписао Горан Матић, директор.


Потписивање споразума у просторијама АТС-а