Navigacija

Nove akreditacije u decembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluku o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, tri kontrolna tela i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju i smanjenju obima akreditacije, itd.   

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

 - ANALYSIS d.o.o., Laboratorija za etaloniranje i validaciju Beograd

- CHEMICAL AGROSAVA DOO, Novi Beograd, Laboratorija za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja i semena

kontrolnim telima:

- Javno komunalno preduzeće Vodovod Valjevo, Služba baždarenja vodomera

- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ENERGOCONSULTING POWER Novi Sad

- Institut IMS, Beograd

i sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba:

- INSTITUT GOŠA DOO, Sertifikaciono telo, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.