Навигација

Нове акредитације у децембру 2014. године

Актуелности

Током децембра месеца 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуку о додели акредитације за две лабораторије за испитивање, три контролна тела и једно сертификационо тело за сертификацију особа, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу и смањењу обима акредитације, итд.   

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

 - ANALYSIS д.о.о., Лабораторија за еталонирање и валидацију Београд

- CHEMICAL AGROSAVA DOO, Нови Београд, Лабораторија за испитивање средстава за заштиту биља и семена

контролним телима:

- Јавно комунално предузеће Водовод Ваљево, Служба баждарења водомера

- ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ENERGOCONSULTING POWER Нови Сад

- Институт ИМС, Београд

и сертификационом телу за сертификацију особа:

- ИНСТИТУТ ГОША ДОО, Сертификационо тело, Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.