Navigacija

Nove akreditacije u oktobru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom oktobra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- Metal Sistemi doo Kragujevac, Laboratorija, Kragujevac

- Zavod za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod Novi Sad, Služba za mikrobiološku i drugu dijagnostiku - referentna laboratorija za besnilo, Novi Sad.

Akreditacija je ukinuta kontrolnim telima:

- Privredno društvo za distribuciju električne energije ''Centar'' d.o.o. Kragujevac, ogranak ''E.D. Elektromorava'' Požarevac, Služba za kontrolu merila električne energije Požarevac

- Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“ Beograd, Direkcija za prenos električne energije, Pogon za tehničku podršku prenosnom sistemu, Sektor za merenje električne energije, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.