Навигација

Нове акредитације у октобру 2014. године

Актуелности

Током октобра месеца 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- Метал Системи доо Крагујевац, Лабораторија, Крагујевац

- Завод за антирабичну заштиту – Пастерoв завод Нови Сад, Служба за микробиолошку и другу дијагностику - референтна лабораторија за беснило, Нови Сад.

Акредитација је укинута контролним телима:

- Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ''Центар'' д.о.о. Крагујевац, огранак ''Е.Д. Електроморава'' Пожаревац, Служба за контролу мерила електричне енергије Пожаревац

- Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Београд, Дирекција за пренос електричне енергије, Погон за техничку подршку преносном систему, Сектор за мерење електричне енергије, Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.