Navigacija

Održan 25. sastanak Komiteta EA za komunikacije i publikacije

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je bilo domaćin još jednog sastanka komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA). Ovaj put je to bio 25. sastanak Komiteta za komunikacije i publikacije (Communications and Publications Committee, CPC) koji je održan u periodu od 5. do 6. marta 2014. godine. Sastanku su prisustvovala 22 predstavnika akreditacionih tela iz cele Evrope.

Prisutne je pozdravila Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, koja je istakla značaj razmene iskustava u okviru rada ovog komiteta kada je reč o svakodnevnom radu zaposlenih u akreditacionim telima.

Ovo je bio prvi sastanak CPC komiteta kojem je predsedavao Petar Kronval (Peter Kronvall) iz Švedskog akreditacionog tela (SWEDAC) koji je na toj poziciji nasledio Vana Andersena (Vagn Andersen) iz Danskog akreditacionog tela (DANAK) koji će i dalje biti član CPC komiteta budući da je njegov doprinos kao člana Izvršnog komiteta EA (EA Executive Committee) neprocenjiv. Tokom ovog sastanka je izabran i novi zamenik predsedavajućeg (Knut-Thomas Sjolie), iz Norveškog akreditacionog tela (NA) koji je zamenio britanskog kolegu (Jon Murthy) koji je na ovoj poziciji proveo 2 uspešna mandata.

Tokom sastanka su doneti zaključci vezani za izradu novog logoa EA za koji je definisana tehnička specifikacija na osnovu koje će uskoro biti izrađen novi logo. Osim izmena vezanih za sam izgled i sadržaj internet prezentacije EA, bilo je reči i o mogućnostima daljeg unapređenja internet prezentacije i ažuriranja određenih sekcija. Takođe su predstavljene novosti iz druge dve, za nas najznačajnije, međunarodne organizacije za akreditaciju (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija, ILAC, i Međunarodni forum za akreditaciju, IAF).

Domaćin sledećeg sastanka CPC komiteta, koji će se održati u septembru 2014. godine, biće Tursko akreditaciono telo (TURKAK).

Sastanku je, ispred ATS-a, prisustvovala Katarina Bogojević.

Za više informacija posetite http://www.european-accreditation.org/information/peter-kronvallfrom-swedac-the-swedish-nab-chaired-his-first-ea-cpc-meeting.

učesnici sastanka