Navigacija

Objavljene mogućnosti merenja i etaloniranja DMDM-a iz oblasti akustike

Obaveštenja

Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) je objavio mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM) iz tehničke oblasti akustika, ultrazvuk i vibracije (AUV), podoblast zvuk u vazduhu.

Dana 27. februara 2014. godine BIPM je priznao mogućnosti merenja i etaloniranja (CMCs) za 12 usluga etaloniranja koje DMDM sprovodi, a odnose se na etaloniranje laboratorijskih etalon mikrofona (LS1P i LS2P) primarnom recipročnom metodom etaloniranja.

Lista mogućnosti etaloniranja DMDM-a je dostupna na sajtu BIPM-a na sledećoj adresi: (http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?page=1&pge=1&CountSelected=RS&type=AUV).