Навигација

Oбјављене могућности мерења и еталонирања ДМДМ-а из области акустике

Обавештења

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је објавио могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) из техничке области акустика, ултразвук и вибрације (AUV), подобласт звук у ваздуху.

Дана 27. фебруара 2014. године BIPM је признао могућности мерења и еталонирања (CMCs) за 12 услуга еталонирања које ДМДМ спроводи, а односе се на еталонирање лабораторијских еталон микрофона (LS1P и LS2P) примарном реципрочном методом еталонирања.

Листа могућности еталонирања ДМДМ-а је доступна на сајту BIPM-а на следећој адреси: (http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?page=1&pge=1&CountSelected=RS&type=AUV).