Navigacija

Nove akreditacije u januaru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i dva kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.   

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- EKO-Institut za bezbednost i zdravlje na radu d.o.o., Novi Sad

i kontrolnim telima:

- JKP Zelenilo-Beograd, Služba za atestiranje i kontrolu, Beograd

- Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, Laboratorija za motorna vozila, Novi Sad.

Akreditacija je ukinuta kontrolnom telu:


- TSC METER DOO BEOGRAD Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.