Навигација

Нове акредитације у јануару 2014. године

Актуелности

Током јануара месеца 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и два контролна тела, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.   

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- ЕКО-Институт за безбедност и здравље на раду д.о.о., Нови Сад

и контролним телима:

- ЈКП Зеленило-Београд, Служба за атестирање и контролу, Београд

- Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за механизацију и конструкционо машинство, Лабораторија за моторна возила, Нови Сад.

Акредитација је укинута контролном телу:


- TSC METER DOO BEOGRAD Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.