Navigacija

Održan Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti

Aktuelnosti

Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE) i časopis „Kvalitet&izvrsnost“ organizovali su tradicionalnu, 22. po redu, manifestaciju posvećenu Svetskom danu kvaliteta i Evropskoj nedelji kvaliteta – FORUM KVALITETA I POSLOVNE IZVRSNOSTI 2013.


Ovogodišnji Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti, sa savetovanjem pod stalnim nazivom Kvalitetom u svet, održan je 12. i 13. novembra, a svečano uručenje Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost, „Oskar kvaliteta 2013“ održano je 14. novembra 2013. godine u prostorijama Privredne komore Srbije (PKS).


Prisutne je prvi pozdravio Vladimir Trajković, predsednik Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FCQE), koji je učesnicima poželeo uspešan rad, i najavio da će, 19. put za redom, biti dodeljene nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“ za izuzetne rezultate postignute na unapređenju i razvoju kvaliteta i poslovne izvrsnosti u našoj zemlji i okruženju. Takođe je objasnio da će naredni konkurs za nacionalnu nagradu početi 15. januara 2014. godine kako bi preduzeća stigla na vreme da se pripreme za predstojeća ocenjivanja. Nagrade se dodeljuju u četiri kategorije i to:

  1. Oskar kvaliteta za velike organizacije (realni sektor i uslužne delatnosti): ovogodišnji dobitnik NIS AD, Novi Sad;
  2. Oskar kvaliteta za male i srednje organizacije (realni sektor i uslužne delatnosti): Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd;
  3. Oskar kvaliteta za javni sektor: Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd;
  4. Oskar kvaliteta za organizacije van teritorije Republike Srbije: BH TELECOM, Sarajevo.

Ljubiša Dimitrijević je u ime Privredne komore Srbije pozdravio prisutne i naglasio koliko je važno da privreda shvati značaj kvaliteta, pa je i ovo jedan od načina da se privreda upozna sa trendom u procesu dostizanja zadovoljavajućeg kvaliteta. Podsetio je da je osnovano Udruženje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti što bi trebalo da doprinese stvaranju bliske saradnje sa privrednicima kako bi isti bili pripremljeni za nastup na tržištu Evropske unije.


Mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, je i zvanično otvorila skup i istakla da je zadovoljna što su u ovogodišnjem nadmetanju učestvovale i organizacije van teritorije Republike Srbije. Takođe je naglasila da nas čekaju pregovori o članstvu u EU i da je mr Popović imenovana kao glavni pregovarač za Podgrupu 1 (slobodno kretanje roba) u kojoj je 18 ministarstava koja imaju zadatak da transponuju direktive „Novog pristupa“ u domaće zakonodavstvo. Još jednom je naglasila cilj, koji je Ministarstvo privrede definisalo, a to je unapređenje konkurentnosti privrede Republike Srbije.


mr Jelena Popović, MP


Nakon njenog izlaganja održana su sledeća uvodna izlaganja: Liderstvo sa vizijom, inspiracijom i integritetom, dr Miloš Jelić, Važnost integriteta poslovanja u borbi protiv korupcije, Marinko Ukropina i Akreditacija sertifikacionih tela – Značaj šema sertifikacije, mr Natalija Jovičić Zarić.


Mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a, je istakla da je u celokupnom sistemu ocenjivanja usaglašenosti uloga sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda (sertifikacija u skladu sa tehničkim zahtevima (propisi, standardi ili tehničke specifikacije) i usvojenim/prihvaćenim šemama sertifikacije), sertifikacija sistema menadžmenta (sistem menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću hrane, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i bezbednošću informacija) i sertifikacija osoba (zavarivači, lica koja obavljaju ispitivanja bez razaranja i sl.) velika. A uloga akreditovanih sertifikacionih tela je presudna. Usluge sertifikacije proizvoda, koje obaljaju akreditovana sertifikaciona tela, povećavaju poverenje potrošača i korisnika u proizvod, a posredno se povećava i konkurentnost na tržištu i ovakšava pristup novim tržištima. Sertifikacijom sistema menadžmenta od strane akreditovanih sertifikacionih tela stvara se poverenje u poslovanje organizacije, a sertifikacijom osoba stiče se poverenje da poslove obavljaju osobe koje su svoju kompetentnost dokazale na propisan, kontrolisan i sistematičan način.


mr Natalija Jovičić Zarić, ATS

Naglašeno je da je veliki broj šema sertifikacije ocenjen od strane akreditacionih tela u skladu sa kriterijumima koje primenjuju ta tela. Da bi se uniformisao pristup ocenjivanju šema razvijena je, a sada je u postupku izmene, Smernica EA 2/11, Policy, Criteria and Procedure for the Evaluation and Acceptance Conformity Assessment Schemes for Inclusion in the EA MLA. Ovaj dokument se primenjuje za sve šeme ocenjivanja usaglašenosti (i za ispitivanje i za kontrolisanje i za sertifikaciju) koje imaju identifikovane vlasnike koji mogu preuzeti potpunu odgovornost za sadržaj i cilj šeme i koji, u isto vreme, imaju ovlašćenje za izmenu šeme. Važan preduslov za prihvatanje šeme je tržišna podrška u EA MLA ekonomijama. Uz to, proces ocenjivanja usaglašenosti, definisan šemom, mora biti prepoznat kroz neki od standarda za akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti i podržavajućih tehničkih standarda i smernica koje su objavljene od strane EA.

Za više informacija posetite http://www.kvalitet.org.rs.mr Natalija Jovičić Zarić, Vladimir Trajković, dr Miloš Jelić, Vladimir Simić,
Ljubiša Dimitrijević, prof. dr Slavko Arsovski