Навигација

Одржан Форум квалитета и пословне изврсности

Актуелности

Фондација за културу квалитета и изврсност (FQCE) и часопис „Квалитет&изврсност“ организовали су традиционалну, 22. по реду, манифестацију посвећену Светском дану квалитета и Европској недељи квалитета – ФОРУМ КВАЛИТЕТА И ПОСЛОВНЕ ИЗВРСНОСТИ 2013.


Овогодишњи Форум квалитета и пословне изврсности, са саветовањем под сталним називом Квалитетом у свет, одржан је 12. и 13. новембра, а свечано уручење Националне награде за пословну изврсност, „Оскар квалитета 2013“ одржано је 14. новембра 2013. године у просторијама Привредне коморе Србије (ПКС).


Присутне је први поздравио Владимир Трајковић, председник Фондације за културу квалитета и изврсност (FCQE), који је учесницима пожелео успешан рад, и најавио да ће, 19. пут за редом, бити додељене награде за пословну изврсност „Оскар квалитета“ за изузетне резултате постигнуте на унапређењу и развоју квалитета и пословне изврсности у нашој земљи и окружењу. Такође је објаснио да ће наредни конкурс за националну награду почети 15. јануара 2014. године како би предузећа стигла на време да се припреме за предстојећа оцењивања. Награде се додељују у четири категорије и то:

  1. Оскар квалитета за велике организације (реални сектор и услужне делатности): овогодишњи добитник НИС АД, Нови Сад;
  2. Оскар квалитета за мале и средње организације (реални сектор и услужне делатности): Институт за хигијену и технологију меса, Београд;
  3. Оскар квалитета за јавни сектор: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд;
  4. Оскар квалитета за организације ван територије Републике Србије: BH TELECOM, Сарајево.

Љубиша Димитријевић је у име Привредне коморе Србије поздравио присутне и нагласио колико је важно да привреда схвати значај квалитета, па је и ово један од начина да се привреда упозна са трендом у процесу достизања задовољавајућег квалитета. Подсетио је да је основано Удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености што би требало да допринесе стварању блиске сарадње са привредницима како би исти били припремљени за наступ на тржишту Европске уније.


Мр Јелена Поповић, помоћник министра у Министарству привреде, је и званично отворила скуп и истакла да је задовољна што су у овогодишњем надметању учествовале и организације ван територије Републике Србије. Такође је нагласила да нас чекају преговори о чланству у ЕУ и да је мр Поповић именована као главни преговарач за Подгрупу 1 (слободно кретање роба) у којој је 18 министарстава која имају задатак да транспонују директиве „Новог приступа“ у домаће законодавство. Још једном је нагласила циљ, који је Министарство привреде дефинисало, а то је унапређење конкурентности привреде Републике Србије.


мр Јелена Поповић, МП


Након њеног излагања одржана су следећа уводна излагања: Лидерство са визијом, инспирацијом и интегритетом, др Милош Јелић, Важност интегритета пословања у борби против корупције, Маринко Укропина и Акредитација сертификационих тела – Значај шема сертификације, мр Наталија Јовичић Зарић.


Мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а, је истакла да је у целокупном систему оцењивања усаглашености улога сертификационих тела за сертификацију производа (сертификација у складу са техничким захтевима (прописи, стандарди или техничке спецификације) и усвојеним/прихваћеним шемама сертификације), сертификација система менаџмента (систем менаџмента квалитетом, животном средином, безбедношћу хране, заштитом здравља и безбедношћу на раду и безбедношћу информација) и сертификација особа (заваривачи, лица која обављају испитивања без разарања и сл.) велика. А улога акредитованих сертификационих тела је пресудна. Услуге сертификације производа, које обаљају акредитована сертификациона тела, повећавају поверење потрошача и корисника у производ, а посредно се повећава и конкурентност на тржишту и овакшава приступ новим тржиштима. Сертификацијом система менаџмента од стране акредитованих сертификационих тела ствара се поверење у пословање организације, а сертификацијом особа стиче се поверење да послове обављају особе које су своју компетентност доказале на прописан, контролисан и систематичан начин.


мр Наталија Јовичић Зарић, АТС

Наглашено је да је велики број шема сертификације оцењен од стране акредитационих тела у складу са критеријумима које примењују та тела. Да би се униформисао приступ оцењивању шема развијена је, а сада је у поступку измене, Смерница EA 2/11, Policy, Criteria and Procedure for the Evaluation and Acceptance Conformity Assessment Schemes for Inclusion in the EA MLA. Овај документ се примењује за све шеме оцењивања усаглашености (и за испитивање и за контролисање и за сертификацију) које имају идентификоване власнике који могу преузети потпуну одговорност за садржај и циљ шеме и који, у исто време, имају овлашћење за измену шеме. Важан предуслов за прихватање шеме је тржишна подршка у EA MLA економијама. Уз то, процес оцењивања усаглашености, дефинисан шемом, мора бити препознат кроз неки од стандарда за акредитацију тела за оцењивање усаглашености и подржавајућих техничких стандарда и смерница које су објављене од стране ЕА.

За више информација посетите http://www.kvalitet.org.rs.мр Наталија Јовичић Зарић, Владимир Трајковић, др Милош Јелић, Владимир Симић,
Љубиша Димитријевић, проф. др Славко Арсовски