Navigacija

Obeležen početak „twining“ projekta

Međunarodne aktivnosti

U Privrednoj komori Srbije (PKS) je u sredu, 13. novembra 2013. godine, obeležen početak „twining“ projekta, koji finansira Evropska unija (EU) – „Uspostavljanje sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju neophodnog za uspešnu implementaciju sistema trgovine emisijama EU“.

Kao zemlja kandidat i potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama i Kjoto protokola, Srbija se obavezala da će ulagati napore u cilju smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG). Sprovođenje i primena paketa propisa EU u oblasti klime i energije, a naročito učešće u sistemu trgovine emisijama EU, predstavlja suštinu strategije Republike Srbije u borbi protiv klimatskih promena. Ovim projektom, čija je vrednost milion eura, će se pružiti pomoć Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine u uspostavljanju pravnog osnova i administrativnih kapaciteta za uvođenje sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju emisije gasova sa efektom staklene bašte za oko 130 velikih srpskih preduzeća. Uvođenje ovog sistema je preduslov za buduću primenu evropskog sistema za trgovinu emisijama (EU ETS). Kada bude bio uspostavljen, sistem trgovine emisijama EU će pružiti podsticaj kompanijama za ulaganje u tehnologije praćene niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte, obezbediće razvoj i povećanje zaposlenosti uz povećanje konkurentnosti na evropskom i svetskom tržištu. Povećanje tačnosti monitoringa emisija gasova sa efektom staklene bašte jedan je od ključnih koraka neophodnih za planiranje i postizanje smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Tim od 40 eksperata iz Francuske, Nemačke i Austrije će raditi sa našim stručnjacima i razmenjivati znanja i približiti im najbolju praksu u ovoj oblasti. Nemački eksperti će pružiti pomoć u oblasti zakonodavstva, austrijski u oblasti metodologije, a francuski eksperti će pružiti pomoć u oblasti organizacije plana monitoringa.

Budući da obim multilateralnog sporazuma, koji akreditaciona tela potpisuju sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (EA MLA), sada uključuje i akreditaciju GHG verifikatora i da je plan da se prva kolegijalna ocenjivanja akreditacionih tela, koja akredituju GHG verifikatore, održe do juna 2014. godine, važno je naglasiti da će kapaciteti pomenutog projekta biti usmereni i na unapređenje rada Akreditacionog tela Srbije kada je reč o akreditaciji GHG verifikatora. Pomoć od projekta u ovoj oblasti će ATS dobiti od Akreditacionog tela Austrije (Akkreditierung Austria) u okviru aktivnosti Radne grupe 4 projekta.

Na sajtu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine će blagovremeno biti postavljane informacije o aktivnostima projekta www.merz.gov.rs, a kontakt osoba u Ministarstvu je Danijela Božanić, šef Odseka za klimatske promene.


Danijela Božanić, MERZ


Učesnici