Навигација

Обележен почетак „twining“ пројекта

Међународне активности

У Привредној комори Србије (ПКС) је у среду, 13. новембра 2013. године, обележен почетак „twining“ пројекта, који финансира Европска унија (ЕУ) – „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију неопходног за успешну имплементацију система трговине емисијама ЕУ“.

Као земља кандидат и потписница Оквирне конвенције Уједињених нација о климатским променама и Кјото протокола, Србија се обавезала да ће улагати напоре у циљу смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште (GHG). Спровођење и примена пакета прописа ЕУ у области климе и енергије, а нарочито учешће у систему трговине емисијама ЕУ, представља суштину стратегије Републике Србије у борби против климатских промена. Овим пројектом, чија је вредност милион еура, ће се пружити помоћ Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине у успостављању правног основа и административних капацитета за увођење система за мониторинг, извештавање и верификацију емисије гасова са ефектом стаклене баште за око 130 великих српских предузећа. Увођење овог система је предуслов за будућу примену европског система за трговину емисијама (EU ETS). Када буде био успостављен, систем трговине емисијама ЕУ ће пружити подстицај компанијама за улагање у технологије праћене ниским емисијама гасова са ефектом стаклене баште, обезбедиће развој и повећање запослености уз повећање конкурентности на европском и светском тржишту. Повећање тачности мониторинга емисија гасова са ефектом стаклене баште један је од кључних корака неопходних за планирање и постизање смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Тим од 40 експерата из Француске, Немачке и Аустрије ће радити са нашим стручњацима и размењивати знања и приближити им најбољу праксу у овој области. Немачки експерти ће пружити помоћ у области законодавства, аустријски у области методологије, а француски експерти ће пружити помоћ у области организације плана мониторинга.

Будући да обим мултилатералног споразума, који акредитациона тела потписују са Европском организацијом за акредитацију (EA MLA), сада укључује и акредитацију GHG верификатора и да је план да се прва колегијална оцењивања акредитационих тела, која акредитују GHG верификаторе, одрже до јуна 2014. године, важно је нагласити да ће капацитети поменутог пројекта бити усмерени и на унапређење рада Акредитационог тела Србије када је реч о акредитацији GHG верификатора. Помоћ од пројекта у овој области ће АТС добити од Акредитационог тела Аустрије (Akkreditierung Austria) у оквиру активности Радне групе 4 пројекта.

На сајту Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине ће благовремено бити постављане информације о активностима пројекта www.merz.gov.rs, а контакт особа у Министарству је Данијела Божанић, шеф Одсека за климатске промене.


Данијела Божанић, МЕРЗ


Учесници