Navigacija

Nove akreditacije u novembru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, jednu odluku o ukidanju akreditacije, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, itd.  

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- ZASTAVA – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac, Profitni centar zaštite na radu i zaštite životne sredine, Kragujevac

Akreditacija je ukinuta kontrolnom telu:

- Privredno društvo za proizvodnju štampanih kola EI P.C.B FACTORY d.o.o. Niš.


Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.