Навигација

Нове акредитације у новембру 2013. године

Актуелности

Током новембра месеца 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, једну одлуку о укидању акредитације, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, итд.  

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- ЗАСТАВА – Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац, Профитни центар заштите на раду и заштите животне средине, Крагујевац

Акредитација је укинута контролном телу:

- Привредно друштво за производњу штампаних кола EI P.C.B FACTORY д.о.о. Ниш.


Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.