Navigacija

Nove akreditacije u septembru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca septembra 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i tri kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.   

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- Preduzeće za proizvodnju i trgovinu ALSIKO d.o.o. Beograd;

- Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd;

kontrolnim telima:

- JKP Vodovod-Kruševac, Labotorija za kontrolisanje vodomera, Kruševac;

- DOO EL-AS 2000 Kraljevo;

- LOTRIČ, Laboratorija za metrologiju doo Kragujevac.

Akreditacija je na sopstveni zahtev ukinuta laboratoriji za ispitivanje:

- Bio-Ekološki Centar DOO Zrenjanin, Sektor laboratorije

odnosno kontrolnom telu:

- Društvo za održavanje autoputeva „SRBIJAAUTOPUT“ D.O.O, Sektor mehanizacije Mali Požarevac, Beograd.


Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.