Навигација

Нове акредитације у септембру 2013. године

Актуелности

Током месеца септембра 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање и три контролна тела, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању акредитације, итд.   

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- Предузеће за производњу и трговину АLSIKO д.о.о. Београд;

- Институт за заштиту биља и животну средину, Београд;

контролним телима:

- ЈКП Водовод-Крушевац, Лаботорија за контролисање водомера, Крушевац;

- ДОО ЕЛ-АС 2000 Краљево;

- LOTRIČ, Лабораторија за метрологију доо Крагујевац.

Акредитација је на сопствени захтев укинута лабораторији за испитивање:

- Био-Еколошки Центар ДОО Зрењанин, Сектор лабораторије

односно контролном телу:

- Друштво за одржавање аутопутева „СРБИЈААУТОПУТ“ Д.О.О, Сектор механизације Мали Пожаревац, Београд.


Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.