Navigacija

Pokretanje postupka MLP iz oblasti temperature

Obaveštenja

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za termometriju, planira da, za zainteresovane akreditovane laboratorije, u narednom periodu organizuje međulaboratorijska poređenja (MLP) za staklene termometre punjene tečnošću.


Sve zainteresovane laboratorije, koje žele da učestvuju u pomenutom poređenju, PT šemi, mogu svoju nameru da iskažu najkasnije do 30.09.2013. godine na email: office@dmdm.rs ili snedic@dmdm.rs.

U zavisnosti od broja zainteresovanih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.