Навигација

Покретање поступка МЛП из области температуре

Обавештења

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за термометрију, планира да, за заинтересоване акредитоване лабораторије, у наредном периоду организује међулабораторијска поређења (МЛП) за стаклене термометре пуњене течношћу.


Све заинтересоване лабораторије, које желе да учествују у поменутом поређењу, ПТ шеми, могу своју намеру да искажу најкасније до 30.09.2013. године на email: office@dmdm.rs или snedic@dmdm.rs.

У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.