Navigacija

Održani seminari za akreditovane LI i LE

Seminari

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 25. juna 2013. godine organizovalo seminar za akreditovane laboratorije za etaloniranje, dok su 26. i 27. juna 2013. godine održani seminari za akreditovane laboratorije za ispitivanje s ciljem da se pomenute laboratorije upoznaju sa izmenama dokumenata sistema menadžmenta ATS-a, a sve u svrhu povećanja efikasnosti postupka akreditacije.


Predavanja su održali Jasna Stojanović, dr Bratislav Milošević, Ljiljana Markićević i Dušanka Santovac.


Jasna Stojanović, v.d direktora ATS-a, je upoznala prisutne sa izmenama u Pravilima akreditacije, Pravilima za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma, Pravilima prekogranične akreditacije, Pravilima za korišćenje znaka (logoa) ATS-a, načinu rešavanja prigovora i žalbi, odlučivanju i dodeli akreditacije, identifikaciji i oceni zadovoljenja korisnika usluga ATS-a i poboljšanje sistema menadžmenta.


Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a
 

Dr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora ATS-a, je prisutnima predstavio smernice za primenu standarda SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju mikrobiološka ispitivanja, kao i akreditaciju laboratorija za fleksibilni obim akreditacije.
 


dr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora ATS-a


Ljiljana Markićević, načelnica odeljenja za akreditaciju laboratorija, je prezentovala prisutnima smernice za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za ispitivanje, akreditaciju za poslove uzorkovanja, smernice za primenu standarda SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja, ali je i objasnila kako laboratorije mogu da na vebsajtu ATS-a pronađu informacije od posebnog značaja za njihov rad.
 


Ljiljana Markićević, načelnica odeljenja za akreditaciju laboratorija
 

Dušanka Santovac, viši savetnik za poslove akreditacije, je upoznala prisutne sa izmenama u Pravilima o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti, Pravilima za ostvarivanje prihvatljive sledivosti merenja, kao i u pravilima za procenu merne nesigurnosti.
 


Dušanka Santovac, viši savetnik za poslove akreditacije


Učesnici seminara