Навигација

Одржани семинари за акредитоване ЛИ и ЛЕ

Семинари

Акредитационо тело Србије (АТС) је 25. јуна 2013. године организовало семинар за акредитоване лабораторије за еталонирање, док су 26. и 27. јуна 2013. године одржани семинари за акредитоване лабораторије за испитивање с циљем да се поменуте лабораторије упознају са изменама докумената система менаџмента АТС-а, а све у сврху повећања ефикасности поступка акредитације.


Предавања су одржали Јасна Стојановић, др Братислав Милошевић, Љиљана Маркићевић и Душанка Сантовац.


Јасна Стојановић, в.д директора АТС-а, је упознала присутне са изменама у Правилима акредитације, Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, Правилима прекограничне акредитације, Правилима за коришћење знака (логоа) АТС-а, начину решавања приговора и жалби, одлучивању и додели акредитације, идентификацији и оцени задовољења корисника услуга АТС-а и побољшање система менаџмента.


Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а
 

Др Братислав Милошевић, помоћник директора АТС-а, је присутнима представио смернице за примену стандарда SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају микробиолошка испитивања, као и акредитацију лабораторија за флексибилни обим акредитације.
 


др Братислав Милошевић, помоћник директора АТС-а


Љиљана Маркићевић, начелница одељења за акредитацију лабораторија, је презентовала присутнима смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање, акредитацију за послове узорковања, смернице за примену стандарда SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања, али је и објаснила како лабораторије могу да на вебсајту АТС-а пронађу информације од посебног значаја за њихов рад.
 


Љиљана Маркићевић, начелница одељења за акредитацију лабораторија
 

Душанка Сантовац, виши саветник за послове акредитације, је упознала присутне са изменама у Правилима о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености, Правилима за остваривање прихватљиве следивости мерења, као и у правилима за процену мерне несигурности.
 


Душанка Сантовац, виши саветник за послове акредитације


Учесници семинара