Navigacija

Nove akreditacije u maju i junu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom maja i juna meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, četiri kontrolna tela, jedno telo za sertifikaciju osoba, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.   

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- MPP “JEDINSTVO“ AD SEVOJNO, Laboratorija za IBR Sevojno;


- Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Centar za tehnička ispitivanja, Niš,

kontrolnim telima:


- Fabrika mernih transformatora Zaječar A.D., Zaječar;

- Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija PO Pančevo, Sektor vodovodna mreža, Pančevo;

- Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“ Beograd, Direkcija za prenos električne energije, Pogon za tehničku podršku prenosnom sistemu, Sektor za merenje električne energije;

- Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet robe na veliko i malo
eksport-import i usluge TRIM d.o.o., Jagodina;

sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba:


- Zavod za zavarivanje A.D. ZAVOD-CERTPers, Beograd.

Akreditacija je ukinuta kontrolnim telima:

- ELEKTROKONTAKT DOO, Kraljevo

- UNI-TRADE GROUP DOO, Subotica

- TAHOFILM DOO, Petrovac.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.