Navigacija

Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za 2013. godinu

Obaveštenja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu (objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 36/13 od 19. aprila 2013. godine).


Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu obavljaju sledeća kontrolna tela:

1) „CONTROL UNION DANUBE" d.o.o., Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 21/6;


2) „ECOCERT BALKAN" d.o.o., Beograd, Glavna 13m/III;


3) „ETKO PANONIJA" d.o.o., Novi Sad, Trg slobode 3/III;


4) „ORGANIC CONTROL SYSTEM" d.o.o., Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/I;


5) „SUOLO E SALUTE BALKAN" d.o.o., Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 98;


6) „TMS CEE" d.o.o., Beograd, Rudnička 2.