Навигација

Списак овлашћених контролних тела за 2013. годину

Обавештења

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавило Списак овлашћених контролних тела за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2013. годину (објављено у „Службеном гласнику РС”, број 36/13 од 19. априла 2013. године).


Послове контроле и сертификације у органској производњи за 2013. годину обављају следећа контролна тела:

1) „CONTROL UNION DANUBE" d.o.o., Београд, Булевар Михајла Пупина 21/6;


2) „ECOCERT BALKAN" d.o.o., Београд, Главна 13м/III;


3) „ETKO PANONIJA" d.o.o., Нови Сад, Трг слободе 3/III;


4) „ORGANIC CONTROL SYSTEM" d.o.o., Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/И;


5) „SUOLO E SALUTE BALKAN" d.o.o., Београд, Булевар краља Александра 98;


6) „TMS CEE" d.o.o., Београд, Рудничка 2.