Navigacija

Potpisan Sporazum o saradnji između ATS-a i ISS-a

Saradnja

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije je 7. juna 2013. godine potpisan Sporazum o saradnji između Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Instituta za standardizaciju Srbije (ISS).

Cilj saradnje između ISS-a i ATS-a je da se doprinese uspostavljanju međunarodno uporedivih sistema nacionalne standardizacije i ocenjivanja usaglašenosti, kao i da unapredi infrastrukturu kvaliteta u Republici Srbiji. Na taj način bi se omogućio slobodan protok roba i usluga i poboljšala konkurentnost privrednih subjekata u Republici Srbiji, a imajući u vidu zakonom utvrđene nadležnosti ISS-a i ATS-a, obostranu želju za jačanjem međusobne saradnje, potrebu da se pojedina pitanja od zajedničkog interesa zajednički razmatraju, kao i želju da koordinišu svoje aktivnosti u okviru nacionalne infrastrukture kvaliteta.

Sporazum je ispred ATS-a potpisala Jasna Stojanović, v.d. direktora, a ispred ISS-a mr Ivan Krstić, direktor.mr Ivan Krstić, direktor ISS-a, i Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a