Навигација

Потписан Споразум о сарадњи између АТС-а и ИСС-а

Сарадња

У просторијама Акредитационог тела Србије је 7. јуна 2013. године потписан Споразум о сарадњи између Акредитационог тела Србије (АТС) и Института за стандардизацију Србије (ИСС).

Циљ сарадње између ИСС-а и АТС-а је да се допринесе успостављању међународно упоредивих система националне стандардизације и оцењивања усаглашености, као и да унапреди инфраструктуру квалитета у Републици Србији. На тај начин би се омогућио слободан проток роба и услуга и побољшала конкурентност привредних субјеката у Републици Србији, а имајући у виду законом утврђене надлежности ИСС-а и АТС-а, обострану жељу за јачањем међусобне сарадње, потребу да се поједина питања од заједничког интереса заједнички разматрају, као и жељу да координишу своје активности у оквиру националне инфраструктуре квалитета.

Споразум је испред АТС-а потписала Јасна Стојановић, в.д. директора, а испред ИСС-а мр Иван Крстић, директор.мр Иван Крстић, директор ИСС-а, и Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а