Navigacija

Nova dokumenta ATS-a za sertifikaciju sistema menadžmenta

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 19. juna 2013. godine dva nova dokumenta ATS-UP16, Trajanje provera sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) i upravljanje životnom sredinom (EMS) i ATS-UP31, Primena ISO/IEC 17021 u proveri integrisanih sistema menadžmenta.

ATS-UP16 predstavlja prevod dokumenta IAF MD5:2013, IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits koji je dokument sa obaveznom primenom i kojim se utvrđuje trajanje provera sistema menadžmenta kvalitetom i upravljanja životnom sredinom.

ATS-UP31 predstavlja prevod dokumenta IAF MD11:2013, IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021 for audits of integrated management systems koji je dokument sa obaveznom primenom i u kome se nalaze zahtevi za primenu ISO/IEC 17021 u planiranju i sprovođenju provere integrisanih sistema menadžmenta.