Навигација

Нова документа АТС-а за сертификацију система менаџмента

Промена документације

Обавештавају се сертификациона тела за сертификацију система менаџмента да је Акредитационо тело Србије (АТС) издало 19. јуна 2013. године два нова документа АТС-УП16, Трајање провера система менаџмента квалитетом (QMS) и управљање животном средином (EMS) и АТС-УП31, Примена ISO/IEC 17021 у провери интегрисаних система менаџмента.

АТС-УП16 представља превод документа IAF MD5:2013, IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits који је документ са обавезном применом и којим се утврђује трајање провера система менаџмента квалитетом и управљања животном средином.

АТС-УП31 представља превод документа IAF MD11:2013, IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021 for audits of integrated management systems који је документ са обавезном применом и у коме се налазе захтеви за примену ISO/IEC 17021 у планирању и спровођењу провере интегрисаних система менаџмента.