Navigacija

DMDM primljena u članstvo EURACHEM

Aktuelnosti

Na sastanku Tehničkog komiteta EURAMET TC-MC, održanom od 4-8. februara 2013. godine u Braunšvajgu, Nemačka, u okviru plenarne sednice, u izlaganju predsedavajućeg EURACHEM (mreže organizacija širom Evrope sa ciljem uspostavljanja sistema za međunarodnu sledivost hemijskih merenja) g. Bertila Magnusona (Bertil Magnusson) objavljena je informacija da je Direkcija za mere i dragocene metale primljena u članstvo EURACHEM kao kontakt organizacija preko koje i ostale nacionalne organizacije (Srpsko hemijsko društvo, Srpsko biohemijsko društvo i dr.) mogu da se uključe u aktivnosti EURACHEM.
 
EURACHEM predstavlja osnovu za analitičku hemiju i pitanja kvaliteta u Evropi. Jedna od glavnih uloga je da obezbedi okvir za usklađenu i olakšanu saradnju nacionalnih EURACHEM aktivnosti.
 
Opširnije na adresi: http://www.dmdm.gov.rs/cr/Vest20130228.php

Dodatne informacije o aktivnostima EURACHEM mogu se naći na adresi http://www.eurachem.org/