Navigacija

Uputstvo za akreditaciju laboratorija za fleksibilni obim ATS-UP28

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 28. marta 2013. godine novo uputstvo ATS-UP28 Uputstvo za akreditaciju laboratorija za fleksibilni obim.

Ovim Uputstvom utvrđuju se zahtevi za laboratorije koje žele da se akredituju za fleksibilni obim akreditacije, kao i postupci koje primenjuje ATS u postupku akreditacije tih laboratorija.


Napomena: U okviru ovog dokumenta termin „laboratorije“ podrazumeva laboratorije za ispitivanje i medicinske laboratorije.