Навигација

Упутство за акредитацију лабораторија за флексибилни обим АТС-УП28

Промена документације

Обавештавају се тела за оцењивање усаглашености да је Акредитационо тело Србије (АТС) издало 28. марта 2013. године ново упутство АТС-УП28 Упутство за акредитацију лабораторија за флексибилни обим.

Овим Упутством утврђују се захтеви за лабораторије које желе да се акредитују за флексибилни обим акредитације, као и поступци које примењује АТС у поступку акредитације тих лабораторија.


Напомена: У оквиру овог документа термин „лабораторије“ подразумева лабораторије за испитивање и медицинске лабораторије.