Navigacija

Smernice za senzorska ispitivanja ATS-UP29

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 26. marta 2013. godine novo uputstvo ATS-UP29 Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja.

Ovaj dokument daje neophodna objašnjenja za primenu SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje u postupku akreditacije laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja.