Навигација

Смернице за сензорска испитивања АТС-УП29

Промена документације

Обавештавају се тела за оцењивање усаглашености да је Акредитационо тело Србије (АТС) издало 26. марта 2013. године ново упутство АТС-УП29 Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорска испитивања.

Овај документ даје неопходна објашњења за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006, Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање у поступку акредитације лабораторија које обављају сензорска испитивања.