Navigacija

Smernice za mikrobiološka ispitivanja ATS-UP27

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 28. februara 2013. godine novo uputstvo ATS-UP27 Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025:2006 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju mikrobiološka ispitivanja.


Ovaj dokument daje neophodna objašnjenja za primenu SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje u postupku akreditacije laboratorija u oblasti mikrobiloških ispitivanja.