Навигација

Смернице за микробиолошка испитивања АТС-УП27

Промена документације

Обавештавају се тела за оцењивање усаглашености да је Акредитационо тело Србије (АТС) издало 28. фебруара 2013. године ново упутство АТС-УП27 Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају микробиолошка испитивања.


Овај документ даје неопходна објашњења за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006, Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање у поступку акредитације лабораторија у области микробилошких испитивања.