Navigacija

Novo izdanje ISO/IEC 17020:2012

Obaveštenja

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17020:2012 - Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection objavljeno je 01. marta 2012. godine.

U skladu sa tim International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) je doneo odluku da prelazni period za primenu novog izdanja standarda ISO/IEC 17020 bude 3 godine od datuma izdanja iz 2012. godine, odnosno do 01. marta 2015. godine.


Struktura standarda ISO/IEC 17020:2012 usklađena je ostalim standardima iz serije standarda ISO/IEC 17000. U novom izdanju standarda implementirani su delovi smernice IAF/ILAC A4, kao i obavezni zahtevi iz ISO/PAS dokumenata i to: zahtevi u vezi nepristrasnosti iz  ISO/PAS 17001, zahtevi o poverljivosti iz ISO/PAS 17002, zahtevi o žalbama i prigovorima iz ISO/PAS 17003, kao i zahtevi o uređivanju sistema menadžmenta iz ISO/PAS 17005. Takođe, ovo izdanje standarda sadrži i veći broj definicija (npr. šeme kontrolisanja, sistem kontrolisanja itd.) koje će pomoći boljem razumevanju zahteva standarda.


ISO/IEC 17020:2012 obuhvata izmene/promene koje su sadržane u sledećim zahtevima:
4.1.3 Identifikacija rizika po nepristrasnost kontrolnog tela;
4.1.4 Otklanjanje ili svođenje rizika po nepristrasnost na najmanju moguću meru;
Prilog A– napomena: data pojašnjenja – izuzeci koji ne predstavljaju sukob koji bi se odrazio na nezavisnost kontrolnih tela;
4.2.1 Pravno preuzimanje obaveza za menadžment informacijama u kontrolnom telu; unapred informisanje klijenta o informacijama koje će biti javno dostupne;
5.1.4 Odgovarajuća sredstva (npr. osiguranje ili rezervna sredstva);
5.2.5 Raspolaganje sa jednom ili više osoba u ulozi tehničkog rukovodioca;
6.1.5 Dokumentovane procedure za izbor, obuku, zvanično ovlašćivanje i praćenje kontrolora i drugog osoblja uključenog u aktivnosti kontrolisanja;
6.1.6 Mentorski period rada sa iskusnim kontrolorom;
6.1.8 Praćenje performansi svih kontrolora i drugog osoblja; rezultati praćenja rada uzimaju se u obzir pri planiranju obuka;
7.1.1 Obaveštavanje klijenta ukoliko metod kontrolisanja koji je klijent predložio nije odgovarajući;
7.3.2 Interna sledivost izveštaja/sertifikata o kontrolisanju do kontrolora koji su izvodili kontrolisanje;
7.4.2 Obavezni elementi koji se prikazuju u izveštaju/sertifikatu o kontrolisanju; izjava o usaglašenosti obavezan element samo kada je to primenljivo;
7.5.2 Opis procesa postupanja sa prigovorima i žalbama na raspolaganju svim zainteresovanim stranama;
7.6 Proces sa prigovorima i žalbama (propisani minimalni elementi i metode procesa, zahtevi za izveštavanje o napredovanju i rezultatima);
8.1.1. Opcije A i B za uređenje sistema menadžmenta;
8.3.2. Procedure upravljanja dokumentima; 
8.5.3 Izlazni elementi preispitivanja;
8.7.4 Sadržaj procedure za korektivne mere;
8.8.Preventivne mere (zahtev za procedurom, sadržaj procedure).

23. maja 2012. godine Institut za standardizaciju Srbije je objavio standard SRPS ISO/IEC 17020:2012 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje. Ovim standardom povlači se i zamenjuje SRPS ISO/IEC 17020:2002.


Akreditaciono telo Srbije je planiralo i preduzima sve aktivnosti (izmene dokumenata sistema menadžmenta, obuka ocenjivača i osoba koje učestvuju u postupku odlučivanja) u cilju usaglašavanja postupka akreditacije kontrolnih tela prema SRPS ISO/IEC 17020:2012.


ATS će započeti sa sprovođenjem ocenjivanja prema SRPS ISO/IEC 17020:2012 od 01.03.2013. godine i posle tog perioda neće primati nove prijave za akreditaciju prema SRPS ISO/IEC 17020:2002. Kontrolnim telima koja su započela postupak ocenjivanja prema SRPS ISO/IEC 17020:2002 biće data mogućnost da se izjasne u odnosu na koje izdanje standarda žele da završe postupak ocenjivanja. Posle 01.10.2013. godine ATS neće dodeljivati nove akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17020:2002.


Ocenjivanje akreditovanih kontrolnih tela u smislu prelaska/prilagođavanja/usaglašavanja novom izdanju standarda sprovešće se tokom redovnih nadzornih ocenjivanja ili ponovnih ocenjivanja, a najkasnije do 01.09.2014. godine. S tim u vezi, ATS će usaglasiti aktivnosti ocenjivanja sa svakim akreditovanim kontrolnim telom ponaosob.


Posle 01.03.2015. godine prestaju da važe sve dodeljene akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17020:2002. Akreditovanim kontrolnim telima, koja do tog perioda ne uspeju da se prilagode novom izdanju standarda, akreditacija će biti suspendovana i/ili ukinuta. Prema procedurama ATS-a vreme trajanja suspenzije je najviše 6 meseci.