Navigacija

Obuka o akreditaciji notifikacionih tela

Obaveštenja

U periodu od 08. do 10. oktobra 2012. godine u Atini je održana obuka pod nazivom "Obuka o akreditaciji notifikacionih tela sa građevinskim materijalima - obuka i osvedočenje" u organizaciji PTB-a i Akreditacionog tela Grčke (E.SY.D.). 

Obuka je organizovana u prostorijama Akreditacionog tela Grčke. Osim dva predstavnika Akreditacionog tela Srbije (ATS), obuci su prisustvovala i dva predstavnika iz Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA).

Trodnevna obuka realizovana je tako da su prva dva dana razmatrana dokumenta u vezi sa akreditacijom notifikacionih tela u oblasti građevinskih materijala, a trećeg dana je omogućeno prisustvo polaznika obuke ocenjivanju na licu mesta.

Kao i sve direktive, i Direktiva o građevinskim proizvodima br. 89/106/EZ ima za cilj uklanjanje tehničkih barijera u trgovini u oblasti građevinskih proizvoda, a u cilju poboljšanja njihovog slobodnog kretanja na tržištu. 

Obuci su ispred Akreditacionog tela Srbije prisustvovale Milica Jovčić i Aleksandra Kitanić.