Navigacija

Za srpske proizvode i usluge otvaraju se vrata evropskog tržišta

Aktuelnosti

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić otvorio je danas u Vladi Srbije konferenciju za novinare povodom potpisivanja multilateralnog sporazuma Akreditacionog tela Srbije sa Evropskom organizacijom za akreditaciju i ocenio je tom prilikom da će potpisivanje sporazuma o priznavanjau sistema akreditacije doprineti konkurentnosti srpske privrede.

Sporazum je, inače, potpisan tokom prošle sedmice, 24. maja u Madridu na 29. sednici Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju. Osim potpisivanja sporazuma Akreditaciono telo Srbije je postalo jedna od 34 punopravne članice ove organizacije.

„Potpisivanje tog sporazuma i dobijanje statusa punopravnog člana Evropske organizacije za akreditaciju predstavlja krunu uspešnog rada Akreditacionog tela Srbije na putu evropskih integracija i usaglašavanja domaćeg sistema akreditacije sa evropskim i svetskim“, istakao je ministar Ćirić i dodao da se Akreditaciono telo Srbije svrstava među prve domaće institucije čiji je rad u potpunosti usklađen sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim standardima i priznat od relevantnih evropskih institucija.


Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Vensan Dežer, istakao je da je potpisivanje sporazuma prednost kako za proizvođače pre svega zbog uklanjanja trgovinskih barijera, smanjenja troškova proizvodnje i mogućnosti plasiranja roba i usluga na strana tržišta tako i za potrošače zbog dobijanja bezbednijih i kvalitetnijih proizvoda što će na kraju rezultirati boljim kvalitetom života za sve građane.


„To je jasna poruka da se Srbija približava Uniji“, i dodao da će koristi od potpisivanja sporazuma imati i građani i privreda u duhu krilatice vezane za akreditaciju koja kaže „jednom testirano – svuda prihvaćeno“. U oblast infrastrukture kvaliteta, prema njegovim rečima, do sada je uloženo više od deset miliona evra kroz projekte EU.


„Bezbednost srpskog proizvoda i slobodan pristup na evropsko i svetsko tržište jedan je od glavnih ciljeva procesa akreditacije“, istakla je  Jelena Popović, pomoćnik ministra za Sektor za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, i dodala da je Republika Srbija gotovo istovremeno (tokom 2009. i 2010. godine) usaglašavala svoje zakonodavstvo, kada i Evropska unija u ovoj oblasti jer je Uredba o zahtevima za akreditaciju i nadzor nad tržištem br. 765 doneta 2008. godine.


Potpredsednik Privredne komore Srbije Vidosava Džagić istakla je da je multilateralni sporazum i prijem u članstvo Evropske organizacije za akreditaciju za izvoznu industriju isto što i vizna liberalizacija za građane.


Direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić se zahvalio na dosadašnjoj podršci Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja i Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji i ocenio da je nakon trogodišnjeg zahtevnog postupka evaluacije i 2 ocenjivanja sprovedena od strane ocenjivača Evropske organizacije za akreditaciju, Akreditaciono telo Srbije pouzdan i ravnopravan partner sa ekvivalentnim sistemom akreditacije kako na evropskom tako i na svetskom nivou, zahvaljujući tome što je potpisani sporazum priznat i u okviru međunarodnih organizacija kao što su Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija i Međunarodni forum za akreditaciju.


Konferencija za novinare povodom potpisivanja multilateralnog sporazuma o priznavanju sistema akreditacije između Akreditacionog tela Srbije i Evropske organizacije za akreditaciju, 1. jun 2012. godine, tonski zapis
 


Branislav Zec, državni sekretar MERR, Vinsent Dežer, šef delegacije EU u Republici Srbiji,
Nebojša Ćirić, ministar MERR, Jelena Popović, pomoćnik ministra MERR,
Dejan Krnjaić, ATS i Vidosava Džagić, PKS