Navigacija

Održana godišnja nacionalna konferencija JUSK-a 2012

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine učestvovalo na nacionalnoj konferenciji JUSK-a (www.jusk.org) u okviru Četvrte specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja se održala u sredu 6. juna 2012. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Predstavnici Akreditacionog tela Srbije su upoznali prisutne sa najnovijim aktivnostima ATS-a i tom prilikom su predstavili i zahteve standarda ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17024, kao i izmenjene zahteve standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17021.

Prezentacija dr Dejana Krnjaića i Biljane Tomić "Akreditaciono telo Srbije - juče, danas, sutra"

Prezentacija Nikole Mirkovića, MERR "REALIZOVANE AKTIVNOSTI I ISKUSTVA U PRIMENI NOVOG TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA U SRBIJI"

Prezentacija Jovane Zečević i Natalije Jovičić Zarić "Novosti u radu CASCO komiteta - Aspekt serije standarda ISO/IEC 17000, Zahtevi standarda ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17024"

Prezentacija Ljubice Živanić "Izmenjeni zahtevi standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17021"

Prezentacija Ljiljane Markićević i Bratislava Miloševića "DOSADAŠNJE ISKUSTVO U PRIMENI PRAVILA O UČEŠĆU U MEĐULABORATORIJSKIM POREĐENJIMA I PROGRAMIMA ZA ISPITIVANJE OSPOSOBLJENOSTI ATS-PA02"

 


dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

Nikola Mirković, MERR

Jovana Zečević, ATS

Ljubica Živanić, ATS

Ljiljana Markićević, ATS