Навигација

Одржана годишња национална конференција ЈУСК-а 2012

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) је и ове године учествовало на националној конференцији ЈУСК-а (www.jusk.org) у оквиру Четврте специјалне конференције "Национални систем акредитације - стање и будући развој", која се одржала у среду 6. јуна 2012. године на Машинском факултету у Београду.

Представници Акредитационог тела Србије су упознали присутне са најновијим активностима АТС-а и том приликом су представили и захтеве стандарда ISO/IEC 17065 и ISO/IEC 17024, као и измењене захтеве стандарда ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17021.

Презентација др Дејана Крњаића и Биљане Томић "Акредитационо тело Србије - јуче, данас, сутра"

Презентација Николе Мирковића, МЕРР "РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ И ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ НОВОГ ТЕХНИЧКОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СРБИЈИ"

Презентација Јоване Зечевић и Наталије Јовичић Зарић "Новости у раду CASCO комитета - Аспект серије стандарда ISO/IEC 17000, Захтеви стандарда ISO/IEC 17065 и ISO/IEC 17024"

Презентација Љубице Живанић "Измењени захтеви стандарда ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17021"

Презентација Љиљане Маркићевић и Братислава Милошевића "ДОСАДАШЊЕ ИСКУСТВО У ПРИМЕНИ ПРАВИЛА О УЧЕШЋУ У МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИМ ПОРЕЂЕЊИМА И ПРОГРАМИМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ АТС-ПА02"

 


др Дејан Крњаић, директор АТС-а

Никола Мирковић, МЕРР

Јована Зечевић, АТС

Љубица Живанић, АТС

Љиљана Маркићевић, АТС