Navigacija

Novi odeljak na sajtu ATS-a - Informacije od posebnog značaja

Obaveštenja

Obaveštavo sva akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i druge posetioce sajta da je u cilju što efikasnije komunikacije izdvojen poseban odeljak na sajtu ATS-a - "Informacije od posebnog značaja" u kome se mogu naći obaveštenja o novim i izmenjenim izdanjima dokumenata ATS-a ...koja se tiču postupka akreditacije, kao i druga aktuelna tumačenja, smernice i uputstva za različite oblasti akreditacije.