Навигација

Нови одељак на сајту АТС-а - Информације од посебног значаја

Обавештења

Обавештаво сва акредитована тела за оцењивање усаглашености, као и друге посетиоце сајта да је у циљу што ефикасније комуникације издвојен посебан одељак на сајту АТС-а - "Информације од посебног значаја" у коме се могу наћи обавештења о новим и измењеним издањима докумената АТС-а ...која се тичу поступка акредитације, као и друга актуелна тумачења, смернице и упутства за различите области акредитације.