Navigacija

Međunarodni dan akreditacije - 9. jun

Najave događaja

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana akreditacije, koji se proslavlja 9. juna, Akreditaciono telo Srbije (ATS) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i udruženjima potrošača organizuje u petak 8. juna 2012. godine konferenciju posvećenu akreditovanim laboratorijama za ispitivanje u oblasti hrane i vode za piće, u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, 2. sprat, u 12 časova. Tema ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana akreditacije je bezbedna hrana i čista voda za piće. Svetski dan akreditacije ustanovile su međunarodne organizacije za akreditaciju, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), kako bi zajedno promovisale akreditaciju i rad akreditovanih organizacija.


O značaju i uticaju akreditacije na naše svakodnevne živote, zaštitu zdravlja i bezbednost, zaštitu životne sredine i zaštitu potrošača govoriće: mr Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora ATS-a, dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, Frejk Janmat, šef sektora za evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Slavoljub Stanojević, Uprava za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, prof. dr Marija Jevtić, pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravlja, doc. dr Tatjana Jovanić, stručnjak na projektu EU „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije.


Međunarodne organizacije, ILAC, IAF i Evropska organizacija za akreditaciju (EA), obezbeđuju, putem potpisanih multilateranih sporazuma o priznavanju akreditacije na globalnom nivou, prihvatanje sertifikata, izveštaja i rezultata akreditovanih laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela. Time se potvrđuje da akreditovane organizacije u svim zemljama potpisnicama sporazuma obavljaju svoje aktivnosti na isti način. Korist od toga imaju zemlje potpisnice sporazuma i njihove ekonomije, kao i potrošači širom sveta.


Za vlade i zakonodavce širom sveta ovi sporazumi omogućavaju slobodnu trgovinu, tako što smanjuju tehničke barijere i omogućavaju veći stepen konkurentnosti privreda. U slučaju međunarodne trgovine oni eliminišu potrebu za ponovnim ispitivanjem, kontrolisanjem ili sertifikacijom proizvoda i usluga u zemljama uvoznicama, čime se smanjuju troškovi proizvođača i omogućava lakše plasiranje proizvoda na tržište. S jedne strane, sporazumi smanjuju nedoumice potrošača prilikom kupovine, a s druge strane ulivaju poverenje u bezbednost i kvalitet usluga i proizvoda koji se kupuju širom sveta. Zato je moto ovih međunarodnih organizacija „Jednom akreditovano - prihvaćeno svuda“.


ATS je potpisnik takvog sporazuma sa EA od 24. maja ove godine.

Program konferencije: “Akreditacija – karika u lancu proizvodnje bezbedne hrane i čiste vode za piće”


Održava se u čast obeležavanja 9. juna Međunarodnog dana akreditacije čija je ovogodišnja tema posvećena bezbednoj hrani i čistoj vodi za piće i 28. juna Dana akreditacije u Republici Srbiji.


Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana akreditacije je posvećena bezbednoj hrani i čistoj vodi za piće i objašnjava kako akreditacija kao karika u lancu proizvodnje može da pomogne da do potrošača stigne bezbedna hrana i čista voda za piće. Razni događaji, medijske kampanje, kao i radionice i seminari će se dešavati uporedo sa proslavom Dana akreditacije u preko 90 zemalja kako bi javnost bila upoznata sa značajem akreditacije kada je reč o snabdevanju i upotrebi bezbedne hrane i čiste vode za piće.

Petak, 8. jun 2012. godine, Privredna komora Srbije, Terazije 23, 2. sprat, Beograd, 12 časova

Program seminara:


12.00 – 13.00 Pozdravne reči
- mr Snježana Pupavac, predsednica UO ATS-a
- dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a
- Frejk Janmat, šef sektora za evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji
- mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja,
- prof. dr Marija Jevtić, pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravlja,
- Slavoljub Stanojević, Uprava za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede,
- doc. dr Tatjana Jovanić, stručnjak na projektu EU „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije.

13.00 – 14.00 Koktel


14.00 – 14.30 Predavanje - predstavljanje zakonske regulative u oblasti hrane i značaja akreditacije prilikom ovlašćivanja, Slavoljub Stanojević, Uprava za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede


14.30 – 15.00  Predavanje - predstavljanje zakonske regulative u oblasti vode za piće i uloga Ministarstva zdravlja, Zvonko Platiša, Ministarstvo zdravlja


15.00 – 15.30 Predavanje - Akreditacija i bezbednost hrane danas i sutra u Republici Srbiji – dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a.