Навигација

Међународни дан акредитације - 9. јун

Најаве догађаја

Поводом обележавања Међународног дана акредитације, који се прославља 9. јуна, Акредитационо тело Србије (АТС) у сарадњи са Привредном комором Србије и удружењима потрошача организује у петак 8. јуна 2012. године конференцију посвећену акредитованим лабораторијама за испитивање у области хране и воде за пиће, у Привредној комори Србије, Теразије 23, 2. спрат, у 12 часова. Тема овогодишњег обележавања Међународног дана акредитације је безбедна храна и чиста вода за пиће. Светски дан акредитације установиле су међународне организације за акредитацију, Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC), како би заједно промовисале акредитацију и рад акредитованих организација.


О значају и утицају акредитације на наше свакодневне животе, заштиту здравља и безбедност, заштиту животне средине и заштиту потрошача говориће: мр Сњежана Пупавац, председница Управног одбора АТС-а, др Дејан Крњаић, директор АТС-а, Фрејк Јанмат, шеф сектора за европске интеграције у Делегацији Европске уније у Републици Србији, мр Јелена Поповић, помоћник министра, Министарство економије и регионалног развоја, Славољуб Станојевић, Управа за ветерину, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, проф. др Марија Јевтић, помоћник министра, Министарство здравља, доц. др Татјана Јованић, стручњак на пројекту ЕУ „Јачање заштите потрошача у Србији“, Правни факултет Универзитета у Београду и Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије.


Међународне организације, ILAC, IAF и Европска организација за акредитацију (ЕА), обезбеђују, путем потписаних мултилатераних споразума о признавању акредитације на глобалном нивоу, прихватање сертификата, извештаја и резултата акредитованих лабораторија, контролних и сертификационих тела. Тиме се потврђује да акредитоване организације у свим земљама потписницама споразума обављају своје активности на исти начин. Корист од тога имају земље потписнице споразума и њихове економије, као и потрошачи широм света.


За владе и законодавце широм света ови споразуми омогућавају слободну трговину, тако што смањују техничке баријере и омогућавају већи степен конкурентности привреда. У случају међународне трговине они елиминишу потребу за поновним испитивањем, контролисањем или сертификацијом производа и услуга у земљама увозницама, чиме се смањују трошкови произвођача и омогућава лакше пласирање производа на тржиште. С једне стране, споразуми смањују недоумице потрошача приликом куповине, а с друге стране уливају поверење у безбедност и квалитет услуга и производа који се купују широм света. Зато је мото ових међународних организација „Једном акредитовано - прихваћено свуда“.


АТС је потписник таквог споразума са ЕА од 24. маја ове године.

Програм конференције: “Акредитација – карика у ланцу производње безбедне хране и чисте воде за пиће”


Одржава се у част обележавања 9. јуна Међународног дана акредитације чија је овогодишња тема посвећена безбедној храни и чистој води за пиће и 28. јуна Дана акредитације у Републици Србији.


Тема овогодишњег Међународног дана акредитације је посвећена безбедној храни и чистој води за пиће и објашњава како акредитација као карика у ланцу производње може да помогне да до потрошача стигне безбедна храна и чиста вода за пиће. Разни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари ће се дешавати упоредо са прославом Дана акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације када је реч о снабдевању и употреби безбедне хране и чисте воде за пиће.

Петак, 8. јун 2012. године, Привредна комора Србије, Теразије 23, 2. спрат, Београд, 12 часова

Програм семинара:


12.00 – 13.00 Поздравне речи
- мр Сњежана Пупавац, председница УО АТС-а
- др Дејан Крњаић, директор АТС-а
- Фрејк Јанмат, шеф сектора за европске интеграције у Делегацији Европске уније у Републици Србији
- мр Јелена Поповић, помоћник министра, Министарство економије и регионалног развоја,
- проф. др Марија Јевтић, помоћник министра, Министарство здравља,
- Славољуб Станојевић, Управа за ветерину, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде,
- доц. др Татјана Јованић, стручњак на пројекту ЕУ „Јачање заштите потрошача у Србији“, Правни факултет Универзитета у Београду
- Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије.

13.00 – 14.00 Коктел


14.00 – 14.30 Предавање - представљање законске регулативе у области хране и значаја акредитације приликом овлашћивања, Славољуб Станојевић, Управа за ветерину, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде


14.30 – 15.00  Предавање - представљање законске регулативе у области воде за пиће и улога Министарства здравља, Звонко Платиша, Министарство здравља


15.00 – 15.30 Предавање - Aкредитација и безбедност хране данас и сутра у Републици Србији – др Дејан Крњаић, директор АТС-а.